leftside1

"Koreografi ute"


Boken handler om dansekunst ute. Arbeidet fra undersøkelse til ferdig koreografert forestilling byr på mange valg. Et viktig valg er valget av sted, eller identifikasjonen av ”arenaen”, eller ”scenen”.

Hvorfor ble det akkurat dette stedet? Hva spiller inn?

Denne boken kan leses som en refleksjon over to koreografiske arbeid ute:

JUV og MOT HIMLALEITE! http://www.mothimlaleite.no/omprosjektet.htm
av Dansdesign. Selv er jeg en av to koreografer i Dansdesign. Som koreograf har jeg alltid vært svært opptatt av rommet enten det er værelsene jeg lever i, gaten, byen, scenerommet (teatret) eller landskapet ute. Jeg opplever at jeg i min virksomhet som koreograf får anledning til å sanse, absorbere, og reagere på rommet. Mange kunstneriske oppgaver og egeninitierte, multimediale arbeider gjennom årene har gitt meg erfaring i å sette dans inn i krevende rom og på den måten stå i hva jeg vil kalle Dialogen med Rommet. Denne dialogen har ofte vært konfronterende fordi dans, musikk, scenografi egentlig ikke hører hjemme på dette stedet. Dansen på steinøyer, på berghyller eller i strandsoner er plassert der uten at steinene, berget eller sanden er spurt om de liker det.
Gjennom dette møtet mellom dansebevegelser, kropp, koreograferte handlinger, lys, lyd og design har stedet allikevel på sine egne måter gitt tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen har kanskje ført til at vår inngripen har endret karakter.

Det er kanskje rett å si at denne tilnærmingen til et sted kan være fenomenologisk?

Jeg vil i denne boken forsøke å nærme meg temaet sted på forskjellige måter. En av disse måtene er gjennom tilbakeblikk i kunstneriske prosesser som har ført til to omfattende og multimediale forestillinger i ulike landskap.
Hva er særegent med dansekunst ute i vill og utemmet natur? Hva gir naturen til dansen, og hva gir dansen til naturen? Og scenerommet ute? Hva slags rom er dette?

I denne boken har jeg invitert noen bidragsytere. Noen av dem har vært dypt involvert i skapelsesprosessen. De snakker, skriver eller fotograferer fra ”innsiden og ut”. Andre har jeg invitert til å skrive tekster fra ”utsiden og inn” fordi de med sitt kunstnerskap eller sin forskning tangerer mitt tema på en – synes jeg – spennende og utvidende måte. De belyser tematikken fra ulike vinkler, de gir tankevekkende bidrag ut fra sine egne kunstneriske posisjoner.

At tekstene viser en sprikende bredde i skriftlig form, i sine respektive perspektiv i forhold til kunstfeltet, og ikke minst i kunstsyn, tar jeg som ansvarlig redaktør ansvaret for. En slik valgt form rører ved og utfordrer en velkjent problemstilling for meg som koreograf: Jo større spennvidde det er i enkeltdelene, jo større utfordring (risiko!) er det å arbeide frem ett samlende utrykk.
Tekstene danner et lappeteppe eller fragmenter av ulike perspektiv på kunstnerisk arbeid som ofte kalles stedsspesifikke.

I slike arbeid står ofte tradisjon, teknologi, teknikk og improvisasjonskunst sammen og i opposisjon til hverandre. Det har vært en ambisjon at bokens komposisjon skal reflektere Dansdesigns koreografiske strategi; deler settes i et forløp, i ”sjanseprosedyrer”, og de medvirkendes intuisjoner og bidrag, sand, stein og regn får innvirke på strategier for nye forløp. Dette fører igjen til ny utprøving før alle element har funnet sin plass i en komponert helhet, koreografien.
Boken er først og fremst rik på foto som er kunstnerisk sterke i seg selv, og som kan formidle innholdet kropp, landskap, scenekunst, dans på en lekende og energifull måte. Knut Bry og Helge Reistad er blant fotografene som har fulgt Dansdesign gjennom flere år, og som har funnet frem til egne fototekniske metoder for å ”fange” bevegelsen i rå og krevende omgivelser.
I Dansdesigns forestillinger – og som denne boken er et eksempel på – finnes det et konglomerat av ulike kunstnerstemmer som samordnes til en større helhet. Denne helhetstanken utfordres av enkeltkunstnernes stemmer. Disse stemmene vil jeg gjerne gi rom for i den aktuelle publikasjonen fordi jeg tror de kan ha vesentlig interesse også for mennesker utenfor dette miljøet. Å kommunisere om kunstneriske prosesser kan bygge en bro over til andre fagfelt og til et bredere publikum.

Want this book? Please send an email to : mail (at) dansdesign.com

Anne Grete Eriksen, Dansdesign, Oslo 2009-08-06

dd - dansdesign the book.

a book of esthetic appeal as well as being an intellectual challenge


Want this book?

Please send an email to : mail (at) dansdesign.com
Price is NOK 200,- + 50,- shipping & handling

coverbok
item2
//