leftside1

Ikke en note er forandret i Puccinis partitur, men ellers satser Dansdesign på å skape en forestilling som overrasker og som beveger i alle ordets betydninger.
Dette er La Boheme på den digitale dreiescene, rommet endrer seg stadig og nye rom oppstår.
Når Dansdesign iscenesetter La Boheme, blir det en leken forestilling, en moderne visuell og bevegelig drøm med referanse til alle tider, også fremtid.
Bohemens drøm er å leve av sin kunst. Dansdesign vil forsøke å fange det som foregår inne i et kreativt sinn, heller enn å gå inn i etablerte klisjeer omkring Bohemliv.

Klikk her for å lese mer...

laboheme

Mellom røynda og det uverkelege
- ein abstrakt, visuell La bohème –

Av Ida Habbestad

La bohème er ein opera fylt av sterke emosjonar, som kjærleik, sjalusi og venskap. Verket formidlar fattigdom og idealisme, i brå skifte mellom det utsvevande, ubekymra og ein kald og nådelaus røynd. Ikkje minst byd La bohème på livleg og inderleg musikk.

I Anne Grete Eriksen and Leif Hernes sin versjon av forteljinga, er alle dei kjende emosjonane til stades. Musikken vert utspelt med Puccini sitt rike melodiøse omfang intakt. Men dei to koreografane, som til saman utgjer Dansdesign, har ikkje valt noka opplagt løysing i presentasjonen av verket. Dei fortel om ein prosess der draumen og det rørlege har vore utgangspunkt.

Klikk her for å lese mer...

//